Regler & villkor

Garanti

Om ej annat anges omfattas alla hårdvaruprodukter av 12 månaders garanti. Laddningsbara batterier och laddkablar är förbrukningsvaror och garanteras i 3 månader (T.ex. mobiltelefonbatterier) Garantin täcker endast fabrikationsfel och inte fel som uppkommit genom att apparaten utsatts för fukt eller yttre våld. Vatten eller fuktskador täcks inte av garantin, oavsett telefonmodell. Perifa avgör om apparaten skall bytas ut eller repareras. I händelse av byte skall utbytesapparaten vara av samma eller motsvarande utförande och skick som kundens inskickade apparat.Vi kontrollerar och testar insända returer i enlighet med felbeskrivningen. Det är därför viktigt att den är så utförlig som möjligt. Om varan är felfri debiteras en avgift om 300:-, för att täcka våra arbetskostnader och för returen från oss. Produkten skall skickas till Perifa inom 30 dagar efter att felet har upptäckts för att garantin skall kunna åberopas. Reklamation skall ske skriftligen på vår hemsida längst ner under fliken "Retur/Reklamation". Perifa skickar sedan ett mail med adress att skicka produkten till.


Fabriksgarantin kan ej överlåtas till annan part utan gäller endast för personen som står på kvittot eller fakturan.Moms


I alla priser ingår moms med 25 procent om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att beställa.
Övriga


Rättigheterna av allt innehåll på hemsidan såsom t.ex., bilder, texter, layout etc. tillhör Jalo, Communication & Data och de enskilda tillverkarna.Detta material får ej vidarespridas i någon form utan skriftligt tillstånd från Jalo, Communication & Data


Vi loggar IP-nummer.


När du lägger en order så sparas även ditt IP-nummer, Alla falska orderläggningar, bedrägerier, försök till bedrägerier polisanmäls.


Koncept och produktion:


Web-shoppen och dess design är skapad av Jalo, Communication & Data och bygger på Opencart programvara.